Systematisk scanning af bygninger og udearealer

eseeSCAN

Systematisk scanning af bygninger og udearealer

eseeSCAN:

 

Systematisk scanning af bygninger og udearealer  

Er dit tegningsgrundlag ufuldstændigt, og har du samtidig brug for et fuldstændigt overblik over dine bygninger, lejligheder og udearealer?

Så er 3D laserscanning en præcis metode til at opsamle de korrekte data og foretage hurtige opmålinger. Vi etablerer på denne måde et 3-dimensionelt datasæt i form af en fotografisk punktsky.

Foretag visuel besigtigelse og skab grundlag for digitalisering.

Dine fordele:

  • Den fotografiske punktsky giver dig mulighed for visuel besigtigelse, hvilket kan være en fordel, hvis du vil udforske på distancen via eseebasePORTALEN
  • Visuel besigtigelse af bygninger og udearealer
  • Grundlag for digitalisering og opbygning af BIM datamodeller
  • Genvej til korrekte data uden originaltegninger

Kontakt vores rådgivningsteam

Med afsæt i din digitale ambition, får du med rådgivning fra eseebase, indblik og overblik til din langsigtede digitale strategi.

Vores holdning er, at en strategi skal være praksisnær, lette udviklingen og styrke forretningen.

BYGNINGER I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

En guide til hvordan et digitalt fundament skaber overblik og langsigtet strategi på et oplyst grundlag. 

 

Faktuelle oplysninger om grunde, bygninger og lejligheder er grundlaget for det daglige arbejde.

 

Uanset om det er boligselskaber, kommunale bygningskontorer eller private ejendomsadministrationer.

Har I digitaliseret jeres ejendomme?