Private udlejere

STYRK ØKONOMIEN MED EFFEKTIV DRIFT OG KONTANTE BESPARELSER

Digitalisering kan være vejen til mere rentabel drift og vedligeholdelse af dine udlejningsejendomme. Andre udlejere har allerede taget rejsen.
Find inspiration og få viden om, hvordan du effektiviserer dine arbejdsgange
og sparer tid og penge med digitalisering.

Samlet overblik med valide data – lige ved hånden

Digitalisering af boligmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Spar tid og penge uden at gå på kompromis med kvaliteten

Få styr på dokumentationen og skær i omkostningerne med digitalisering

Effektivitet og klare aftaler med lejerne er en nødvendighed, når du driver privat udlejning. Dertil kommer de nye krav om energimærkning, synsrapporter og rullende driftsplaner. Det tager tid og koster penge, så hvordan driver du en rentabel forretning? Med likviditetsneutral digitalisering sparer du både tid og penge, opfylder krav om dokumentation og får samtidig overblik til langsigtet planlægning.

TALLENE TALER FOR SIG SELV

160.000+

Antallet af boliger, eseebase allerede har digitaliseret, stiger

3 år

Antal år, digitaliseringen gennemsnitligt tjener sig hjem på

30%

Gennemsnitlig besparelse ved udbud af D&V-opgaver

1-4 timer

Gennemsnitlig besparelse i den daglige administration

Komplekst vedligehold
– helt enkelt

Vi samler alle bygningsdata i én database og integrerer til dit eksisterende it-system. Det giver dig et sikkert overblik og fuld gennemsigtighed.
Efter behov tilgår du informationer direkte på din pc, tablet eller mobil.

Fordele, der giver dig overblik til at arbejde mere effektivt

Samlet overblik
med valide data

Digitalisering af boligmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Effektivt samarbejde
og kommunikation

Uanset om vi taler plantegninger til lejere eller input til rådgivere, kan du give forskellige interessenter digital adgang til korrekte data. Det giver mere tid og færre misforståelser.

Udnyt data på tværs af
dine systemer

Vores omfattende erfaring med integration sikrer dig en datamodel, hvor du effektivt kan bringe data i spil i eksempelvis driftsplaner, tilstandsvurderinger, FM-systemer, energimærkninger m.m.

Effektivisering i tråd
med lovkravene

Digital energimærkning, synsrapporter ved alle ind- og fraflytninger og digitale driftsplaner for alle dine ejendomme sikrer, at du opfylder alle lovkrav om gennemsigtighed og dokumentation.

Effektiv fraflytning
og genudlejning

Digitalt syn er trygt for både den synsansvarlige og beboeren. Der er klarhed over detaljerne, og synet kan afsluttes på stedet. Al administration og rekvirering af håndværkere foregår elektronisk.

I gennemsnit 30% at
spare ved udbud

Korrekte mængder, præcise behandlingsbeskrivelser og rammeaftaler er vejen til reducerede omkostninger. Ved fraflytninger er der op mod 45% at spare, når vedligeholdelsesopgaverne sendes i udbud.

Adgang til din samlede portefølje

På eseeBASE-portalen finder du alle tegninger og modeller med kun et par klik. Du kan filtrere på de enkelte bygningsdele på tværs af dine ejendomme, og du håndterer nemt ændringer.

Løbende opdatering
af data

eseebase står for at vedligeholde dine data. På baggrund af dine input registreres ændringer løbende. Så ved du, at dine data til enhver tid afspejler de virkelige forhold.

Sikker opbevaring
af dine data

Dine data er altid sikre i eseeebases hostingcenter, som er en cloudløsning baseret på MS Azure. Du kan holde fokus på det vigtige og skal ikke bekymre dig om backup, serverkapacitet og datasikkerhed.

Indsamling af tegninger
I samarbejde med dig indsamler, journaliserer og scanner vi eksisterende tegningsmaterialer og supplerer med 3D-opmålinger eller punktsky-scanning efter behov. Du godkender datagrundlaget og beslutter hvilke enheder, der skal registreres.
Opbygning af BIM
Nu begynder opgaven med at digitalisere godkendte tegninger og opbygge detaljeret 3D BIM (bygnings-informations-model). Vi kan ligeledes berige modellerne med information om bygningsdelenes tilstand, så du også kan bruge dem til budgettering og planlægning.
Udbud og registrering af aftaler
Sammen udvælger vi alle behandlinger forbundet med eksempelvis istandsættelse af en lejlighed. Vi udarbejder materialer og afholder udbud. Når aftalerne er på plads, implementer vi priserne sammen med bygningsmængder.
Ibrugtagning af systemer
Afslutningsvist implementerer vi i dit it-system. Vi underviser brugerne, så de kommer godt i gang og er efterfølgende parat i supporten, hvis noget volder besvær. Brugerne registrerer ændringer via eseeBASE-portalen.

Korrekt prissætning af arkitektur og design er vigtigt, når der planlægges nye boliger og ved større renoveringer.

Undervejs i byggeriet er der også fokus på at optimere bygningens økonomi, men alligevel udgør tegninger og selve byggefasen kun 20% af de samlede omkostninger over tid. De sidste 80% går til drift og vedligehold, hvilket betyder, at der her ligger et kæmpe besparelsespotentiale.
Det er her, vi kommer ind i billedet.

Hør mere om, hvordan likviditetsneutral digitalisering af dine ejendomme bringer dine omkostninger ned og optimerer dit ressourceforbrug.

Digitaliseringen resulterede i store besparelser for FællesBo

Efter godt otte år med digitale mængder fra eseebase har FællesBo i Herning opnået imponerende store besparelser – økonomisk og ressourcemæssigt. På fraflytninger runder den årlige besparelse i dag mere end 50 %. I år tager FællesBo hul på digitalisering af endnu et område: Udvendige facader

Elektronisk syn

Elektronisk syn direkte på tabletten giver besparelser i forbindelse med fraflytning.

Drift og vedligehold

Tilgå valide data og få komplet overblik på
eseeBASE-portalen, hvor du også nemt indberetter råderetsændringer.

Fremvisning

Fremvis ledige boliger i 3D på kontoret eller vis alternativer i forbindelse med en fysisk fremvisning.

På farten

Din mobil eller tablet giver dig adgang til data og
tegningsmateriale, når du er ude i marken.

BYGNINGER I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

En guide til hvordan et digitalt fundament skaber overblik og langsigtet strategi på et oplyst grundlag. 

 

Faktuelle oplysninger om grunde, bygninger og lejligheder er grundlaget for det daglige arbejde.

 

Uanset om det er boligselskaber, kommunale bygningskontorer eller private ejendomsadministrationer.

Har I digitaliseret jeres ejendomme?