Kloge kvadratmeter

Træf bedre beslutninger med overblik over dine bygninger

Vedligeholdelsesplaner og disponering af kvadratmeter kræver samlet overblik over bygningsmassen. Digitalisering af kommunens bygninger er vejen frem, men er du i tvivl hvornår og hvordan? Andre kommuner har allerede taget rejsen. Find inspiration og få viden om, hvordan du får succes med digitalisering.

Det siger vores kunder

Samlet overblik med valide data – lige ved hånden

Digitalisering af boligmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Disponer klogere med alle bygningsdata samlet ét sted

Udnyt jeres kvadratmeter til fulde og optimer vedligeholdelsen

Krav om effektivisering betyder, at kvadratmeterne skal udnyttes til fulde. Hvor er der uudnyttede kvadratmeter, og hvor kan der skæres? Og hvordan vedligeholder du bedst den eksisterende bygningsmasse? Digitalisering af kommunens bygninger er vejen til effektiv kommunal ejendomsadministration. Du sparer tid og får samtidig overblik til klogere beslutninger og
langsigtet planlægning.

Tallene taler for sig selv

9.000.000+

Antallet af kvadratmeter, eseebase allerede har digitaliseret

3 år

Antal år, digitaliseringen gennemsnitligt tjener sig hjem på

30%

Gennemsnitlig besparelse ved udbud af D&V-opgaver

1-4 timer

Gennemsnitlig besparelse i den daglige administration

Komplekst vedligehold
– helt enkelt

Vi samler alle bygningsdata i én database og integrerer til dit eksisterende it-system. Det giver dig et sikkert overblik og fuld gennemsigtighed.
Efter behov tilgår du informationer direkte på din pc, tablet eller mobil.

Samlet overblik
med 
valide data

Digitalisering af bygningsmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Udnyt data til fulde
i dit FM-system

Vores omfattende erfaring med integration sikrer dig en datamodel, hvor du effektivt bringer data i spil i dit FM-system. Med data til rådighed i FM-systemet kan du lave valide driftsplaner baseret på korrekte data.

Effektivisering i tråd
med IKT

Du opnår besparelser ved at automatisere manuelle processer og optimere måden, du køber ind. Ud over de økonomiske fordele udnytter du ressourcerne bedre, og organisationen arbejder mere effektivt.

Løbende opdatering
af data

eseebase står for at vedligeholde dine data. På baggrund af dine input registreres modelændringer løbende. Så ved du, at dine data til enhver tid afspejler de virkelige forhold.

Optimal anvendelse af kvadratmeter

Med alle bygninger registreret og digitaliseret har du et samlet overblik over alle rum. På den baggrund kan du vurdere anvendelse og sikre, at I udnytter jeres kvadratmeter bedst muligt.

Adgang til din samlede portefølje

På eseeBASE-portalen finder du alle tegninger og modeller med kun et par klik. Du kan filtrere på de enkelte bygningsdele på tværs af bygninger og afdelinger, og du håndterer nemt modelændringer.

Effektiv genudlejning af ældreboliger

Digitalt syn er en effektiv proces, der nemt kan udliciteres. Der er klarhed over detaljerne, og synet kan afsluttes på stedet. Al administration og rekvirering af håndværkere foregår elektronisk.

Effektivt samarbejde og kommunikation

Uanset om vi taler plantegninger til  beboere eller input til rådgivere, kan du give forskellige interessenter digital adgang til korrekte data. Det giver mere tid og færre misforståelser.

Kontante besparelser
ved udbud

Korrekte mængder, præcise behandlingsbeskrivelser og rammeaftaler er vejen til reducerede omkostninger. Skær i udgifterne til vedligeholdelse af kommunens bygninger ved at sende opgaverne i udbud.

Indsamling af tegninger
I samarbejde med dig indsamler, journaliserer og scanner vi eksisterende tegningsmaterialer og supplerer med 3D-opmålinger eller punktsky-scanning efter behov. Du godkender datagrundlaget og beslutter hvilke enheder, der skal registreres.
Opbygning af BIM
Nu starter opgaven med at digitalisere godkendte tegninger og opbygge detaljerede 3D BIM (bygnings-informations-model). Vi kan ligeledes berige modellerne med information om bygningsdelenes tilstand, så du også kan bruge dem til budgettering og planlægning.
Udbud og aftaler
Sammen udvælger vi alle behandlinger forbundet med eksempelvis istandsættelse af en plejebolig. Vi udarbejder materialer og afholder udbud. Når aftalerne er på plads, implementer vi priserne sammen med bygningsmængder.
Ibrugtagning af systemet
Afslutningsvist implementerer vi data i dit FM-system. Vi underviser brugerne, så de kommer godt i gang og er efterfølgende parat i supporten, hvis noget volder besvær. Modelændringer registrerer brugerne via eseeBASE portalen.

Korrekt prissætning af arkitektur og design er vigtigt, når der planlægges nye boliger og ved større renoveringer.

Undervejs i byggeriet er der også fokus på at optimere bygningens økonomi, men alligevel udgør tegninger og selve byggefasen kun 20% af de samlede omkostninger over tid. De sidste 80% går til drift og vedligehold, hvilket betyder, at der her ligger et kæmpe besparelsespotentiale.
Det er her, vi kommer ind i billedet.

Lad os fortælle dig mere om, hvordan vi ved, at digitalisering af boligmassen kan bringe dine omkostninger ned og optimere dit ressourceforbrug.

Endnu skarpere på at indhente tilbud 

Der er udsigt til besparelser i Mariagerfjord Kommune, som nu også har overblik til at skabe bedre vedligeholdelsesplaner. Arbejdet med digitalisering har desuden givet anledning til forbedring af det interne workflow i kommunen.

Elektronisk syn

Elektronisk syn direkte på tabletten giver besparelser i forbindelse med fraflytning.

Drift og vedligehold

Tilgå valide data og få komplet overblik på
eseeBASE-portalen, hvor du også nemt indberetter råderetsændringer.

Fremvisning

Fremvis ledige boliger i 3D på kontoret eller vis alternativer i forbindelse med en fysisk fremvisning.

På farten

Din mobil eller tablet giver dig adgang til data og
tegningsmateriale, når du er ude i marken.