Almene boligselskaber

FÅ OVERBLIK TIL EFFEKTIV DRIFT OG KONTANTE BESPARELSER

Er du udfordret af øgede krav til effektivisering? Digitalisering af boligmassen er vejen frem, men kan skabe tvivl om hvornår og hvordan man kommer i gang. Andre almene boligselskaber har allerede taget rejsen. Find inspiration og få viden om, hvordan du effektiviserer dine arbejdsgange og sparer tid og penge med digitalisering.

Det siger vores kunder

Samlet overblik med valide data – lige ved hånden

Digitalisering af boligmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Spar tid og penge uden at gå på kompromis med kvaliteten

Bliv mere effektiv og opfyld krav om besparelser med digitalisering

Succesfuld administration og vedligeholdelse af almene boliger handler om kvalitet og nærhed til beboerne. Krav om effektivisering betyder, at du skal levere samme høje kvalitet, men til billigere penge.
Hvordan lader det sig gøre? Digitalisering af boligmassen er vejen frem. Du sparer både tid og penge og får samtidig overblik til klogere beslutninger og langsigtet planlægning.

Tallene taler for sig selv

160.000+

Antallet af boliger, eseebase allerede har digitaliseret

3 år

Antal år, digitaliseringen gennemsnitligt tjener sig hjem på

30%

Gennemsnitlig besparelse ved udbud af D&V-opgaver

1-4 timer

Gennemsnitlig besparelse i den daglige administration

Fordele, der giver dig overblik til at
arbejde mere effektivt

Samlet overblik med
valide data

Digitalisering af boligmassen giver dig fuld gennemsigtighed med korrekte data baseret på mål og optegninger af dine bygninger. På den baggrund kan du optimere driften og træffe bedre beslutninger.

Effektiv fraflytning og genudlejning

Digitalt syn er trygt for både den synsansvarlige og beboeren. Der er klarhed over detaljerne, og synet kan afsluttes på stedet. Al administration og rekvirering af håndværkere foregår elektronisk.

Løbende opdatering af data

eseebase står for at vedligeholde dine data. På baggrund  af dine input registreres råderetsændringer løbende. Så ved du, at dine data til enhver tid afspejler de virkelige forhold.

Adgang til din samlede portefølje

På eseeBASE-portalen finder du alle tegninger og modeller med kun et par klik. Du kan filtrere på de enkelte bygningsdele på tværs af selskaber og afdelinger, og du håndterer nemt råderetsændringer.

Effektivt samarbejde og kommunikation

Uanset om vi taler plantegninger til lejere eller input til rådgivere, kan du give forskellige interessenter digital adgang til korrekte data. Det giver mere tid og færre misforståelser.

Effektivisering i tråd med  IKT-kravene

Du henter mange besparelser ved at automatisere manuelle processer og optimere måden, du køber ind. Det bringer dig tættere på at opfylde 2020-kravene om 8% besparelser på drift og vedligehold.

I gennemsnit 30% at
spare ved udbud

Korrekte mængder, præcise behandlingsbeskrivelser og rammeaftaler er vejen til reducerede omkostninger. Ved fraflytninger er der op mod 45% at spare, når
vedligeholdelsesopgaverne sendes i udbud.

Udnyt data på tværs af dine systemer

Vores omfattende erfaring med integration sikrer dig en datamodel, hvor du effektivt kan bringe data i spil i eksempelvis driftsplaner, tilstandsvurderinger, FM-systemer, energimærkninger m.m.

Sikker opbevaring af dine data

Dine data er altid sikre i eseebases hostingcenter, som er en cloudløsning baseret på MS Azure. Så kan du holde fokus på det vigtige og skal ikke bekymre dig om backup,
serverkapacitet og datasikkerhed.

Indsamling af tegninger
I samarbejde med dig indsamler, journaliserer og scanner vi eksisterende tegningsmaterialer og supplerer med
3D-opmålinger eller punktsky-scanning efter behov. Du godkender datagrundlaget og beslutter hvilke enheder, der skal registreres.
Opbygning af BIM
Nu starter opgaven med at digitalisere godkendte tegninger og opbygge detaljerede 3D BIM (bygnings-informations-model). Vi kan ligeledes berige modellerne med information om bygningsdelenes tilstand, så du også kan bruge dem til budgettering og planlægning.
Udbud og aftaler
Sammen udvælger vi alle behandlinger forbundet med eksempelvis istandsættelse af en lejlighed . Vi udarbejder materialer og afholder udbud. Når aftalerne er på plads, implementer vi priserne sammen med bygningsmængder.
Ibrugtagning af systemet
Afslutningsvist implementerer vi data i dit it-system. Vi underviser brugerne, så de kommer godt i gang og er efterfølgende parat i supporten, hvis noget volder besvær. Modelændringer registrerer brugerne via eseeBASE-portalen.

Elektronisk syn

Elektronisk syn direkte på tabletten giver besparelser i forbindelse med fraflytning.

Drift og vedligehold

Tilgå valide data og få komplet overblik på
eseeBASE-portalen, hvor du også nemt indberetter råderetsændringer.

digitalisering til almene boligselskaber

Fremvisning

Fremvis ledige boliger i 3D på kontoret eller vis alternativer i forbindelse med en fysisk fremvisning.

På farten

Din mobil eller tablet giver dig adgang til data og
tegningsmateriale, når du er ude i marken.

Sådan kommer du sikkert i mål med digitalisering.

Det kan være en stor mundfuld at beslutte sig for et digitaliseringsprojekt. Men når først du er i gang og med de rette folk på opgaven – internt og eksternt – er det slet ikke så overvældende. Især ikke hvis du på forhånd har forholdt dig til nogle af de bekymringer som helt naturligt dukker op, inden du beslutter dig.

Få vores bud på, hvordan du tager hånd om nogle af de helt naturlige bekymringer. Og hør fra andre boligforeninger, hvad de har erfaret undervejs i digitaliseringsprocessen.

Korrekt prissætning af arkitektur og design er vigtigt, når der planlægges nye boliger og ved større renoveringer.

Undervejs i byggeriet er der også fokus på at optimere bygningens økonomi, men alligevel udgør tegninger og selve byggefasen kun 20% af de samlede omkostninger over tid. De sidste 80% går til drift og vedligehold, hvilket betyder, at der her ligger et kæmpe besparelsespotentiale.
Det er her, vi kommer ind i billedet.

Lad os fortælle dig mere om, hvordan vi ved, at digitalisering af boligmassen kan bringe dine omkostninger ned og optimere dit ressourceforbrug.

Digitalisering resulterede i store besparelser for FællesBo

Efter godt otte år med digitale mængder fra eseebase har FællesBo i Herning opnået imponerende store besparelser – økonomisk og ressourcemæssigt. På fraflytninger runder den årlige besparelse i dag mere end 50%. I år tager FællesBo hul på digitalisering af endnu et område: Udvendige facader

BYGNINGER I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

En guide til hvordan et digitalt fundament skaber overblik og langsigtet strategi på et oplyst grundlag. 

 

Faktuelle oplysninger om grunde, bygninger og lejligheder er grundlaget for det daglige arbejde.

 

Uanset om det er boligselskaber, kommunale bygningskontorer eller private ejendomsadministrationer.

Har I digitaliseret jeres ejendomme?