Digitalisering af bygninger giver store besparelser

eseebase® er implementeret i 120.000 boliger og antallet vokser dag for dag

Alle steder har systemet hurtigt tjent sig hjem og ført til store besparelser.
Med eseebase® får du samlet alle dine valide data ét sted – digitalt!

Ved implementering af Eseebase digitaliseres driften og arbejdsproces-
serne i boligorganisationen eller for driftsherren. Alle data integreres i organisationens administrative system, uanset om det er EG-Bolig, UNIK Bolig, KTP eller et helt fjerde.

På baggrund af det eksisterende tegningsmateriale og registrering fra lejemål/bygninger optegnes lejemål/bygninger i 3D, og ud fra modellerne kan trækkes de nøjagtige mængder til brug for istandsættelsesydelser, 2D tegninger, drift- og vedligehold mv.

Derved skabes der et anvendeligt materiale for beboers indretning af lejemålet, viceværternes planlægning og digitale udførelse af flyttesyn samt administrationens registrering af beboers ændring udført via råderetten. For bygningsejere i øvrigt, danner systemet grundlag for optimeret drift.

Systemet omfatter også afholdelse af udbud på vedligeholdelsesarbejder i lejligheder, udearealer og udvendige bygningsdele. Også her er der en tæt sammenhæng med de digitale 3D modeller.


Digital fraflytning

Digital fraflytning er udviklet i samarbejde med flere boligorganisationer. Digital fraflytning bygger ovenpå grundmodellen omfatter bl.a.:

  • Udbud og rammeaftaler med håndværkere på fraflytningsarbejder
  • Visualiseringer og udlejningsmateriale
  • Råderetshåndtering

Ved at gennemføre digital fraflytning spares i gennemsnit erfaringsmæssigt 25-30 % pr. fraflytning og derudover sparer administrationen 1-4 timer pr. fraflytning, da hele fraflytningsprocessen bliver digital og automatiseret.

Der er store fordele ved, at samme rådgiver digitaliserer og holder udbud; de digitale data fra modellen danner grundlag for et digitalt udbud baseret på beskrivende mængdefortegnelser.

 

Drift og vedligehold

Ved at tilføje yderligere informationer til 3D modellen, kan man tilvejebringe så præcis information om alle de udvendige bygningsdele og fællesrum, at de kan indgå direkte i driftsplanerne.

Det giver et meget bedre overblik og mulighed for meget mere præcis budgetlægning for årene der kommer.

Hvis digitaliseringen kombineres med en registrering af bygningsdelenes reelle tilstand og forslag til vedligehold/opretning, har man det totale overblik over D&V.

  • D&V planer
  • Bygningsbesigtigelse / vurderinger
  • Økonomiberegninger
  • Energiberegninger
  • Lysberegninger

Materiale til helhedsplaner

Digitaliseringen danne et naturligt grundlag for viderebearbejdning i forbindelse med helhedsplaner. Derved spares en del af den omkostningstunge forregistrering.

3D BIM modellering

De grundlæggende 3D modeller opbygges så de er fremtidssikrede og kan efterleve nuværende og justeres til fremtidige krav om digital drift.

2D og 3D visning af lejemål

Ud fra grundmodellen får man 2D og 3D illustrationer, som kan anvendes til f.eks. hjemmeside, tilbud, brochurer mv.

Fotorealistisk visning

Illustrationerne kan på en enkel måde viderebearbejdes til fotorealistiske visualiseringer, hvis der skal gøres lidt ekstra ud af udlejningsmaterialet.

Håndtering af ændringer – råderet

Ved indførelse bliver den løbende håndtering af ændringer i lejemålene gjort meget mere overskuelig og enkel.

Undervisning:

I forbindelse med implementering af Eseebase, undervises brugerne naturligvis så man meget hurtigt, kommer ordentligt i gang og får fuld udbytte af driftsoptimeringen med det samme.